Recruitment

  Nhân viên Kinh doanh Wage: 5.000.000đ

  Chăm sóc và tìm kiếm khách hàng. Đối tượng khách hàng: Các doanh nghiệp có nhu cầu làm quà tặng sự kiện, quà khuyến mãi như: ngân hàng, bảo hiểm, công ty viễn thông, các công ty dược phẩm, công ty hóa mỹ phẩm, công ty nông nghiệp, trường học, công ty trong lĩnh vực giáo dục, các công ty kinh doanh thực phẩm – sữa, v.v…

 • Ho Chi Minh Part-time
  • Trưởng Phòng Sản Xuất Wage: 9.000.000đ

   Tổ chức quản lý hoạt động Bộ phận KH, đảm bảo công tác sản xuất kịp thời đúng tiến độ phục vụ cho sản xuất tại nhà máy, và sản xuất tại các đơn vị gia công

 • Ha Noi Full-time
  • Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng Wage: 7.000.000đ

   Thực hiện các tác nghiệp chăm sóc khách hàng, tiếp xúc khách hàng trực tiếp, gián tiếp. Tiếp nhận và xử lý thông tin bảo hành của khách hàng, Giải đáp các thông tin khiếu nại về sự cố, lỗi, yêu cầu của khách hàng.

 • Ho Chi Minh Full-time
 • Send
 • Enter your phone number for advice!